Bilindustri

Optimering af dit varelager

Maksimal leveringsdygtighed, færre stop, mindre varelager: Vi viser jer, hvordan I kan udnytte jeres ressourcer effektivt og gøre jeres kunder endnu mere tilfredse ved hjælp af vores dynamiske lagerløsninger.

Udfordringerne i bilindustrien er enorme, da man oplever stadig kortere produktcyklusser, mere komplekse produktionsprocesser og kortere leveringstider, mens der samtidigt er både stigende kvalitetskrav og voksende omkostninger. Det gælder derfor om at udnytte sine ressourcer i varelageret så økonomisk som muligt.

Et samarbejde med Kardex kan give virksomheder i bilindustrien afgørende fordele. Vores intra-logistik åbner op for et spare- og rationaliseringspotentiale, der sørger for mindst mulig transport og lave lageromkostninger. Vi udarbejder komplette materialeflowtekniske lagersystemløsninger for virksomheder samt omfattende individuelle koncepter men henblik på forsyning og bortskaffelse. Ved hjælp af vores systemer reducerer du ikke kun dit varelagers gulvareal, men øger også processikkerheden og transparensen.
 

Vi ruster jeres virksomhed til fremtiden

Stigende variationer i og den fremadskridende reduktion af produktionsdybde hos slutproducenterne kræver logistikløsninger, som garanterer hastighed, fleksibilitet, forsyningssikkerhed og sporbarhed. Hertil kommer kravet fra OEM’er om at tilpasse sig deres interne processer. Det er her, at vi hos Kardex kommer ind i billedet. Takket være den intelligente tilpasning af jeres logistik- og produktionsstruktur understøtter vi integreringen af forretningsprocesser, styrker jeres position i leverandørnetværket og hjælper jer til at kunne møde nye markedskrav.
 

Reservedelsstyring på en intelligent måde

Inden for disponering og beslutningsprocesser tilbyder vi en alsidig understøttelse helt frem til opstarten af en automatisk opfyldningsproces for efterspurgte dele. Resultatet bliver, at lagerbeholdningen allerede efter et halvt års forløb kan reduceres betydeligt.
 

 

Fleksibel og åben for alt

Vores løsninger kan integreres i alle logistiksystemer. De kan bruges til effektiv lagerstyring, i produktionen eller som buffer i ekspeditionen. Kardex’ lagerforvaltningssoftware og pick-and-place-løsninger garanterer desuden en sikker indlagring og udtagning af varer på varelageret, også i meget travle perioder.

 
OK