Frank Mohn - Perfekt lagring af produktionsdele

Frank Mohn producerer pumpesystemer, og i sin produktionsvirksomhed i Frekhaug (Norge) har de installeret lagersystemet fra Kardex Remstar med sine mange muligheder. Systemet sikrer lagring af og forsyning med både meget små, meget store og meget tunge dele, altså dele af yderst forskellig dimensionering. Ved hjælp af denne lagerløsning kan Frank Mohn altid levere just-in-time til sine meget krævende kunder inden for olie- og gasbranchen.  • Ukompliceret udveksling af halvfabrikata mellem de enkelte produktionsområder
  • Pladsbesparende lagring af paller i lagerenheder med en højde på op til 18 m
  • Lagring af 165 europaller på et areal på 49,5 m2
  • Mellemlagring og just-in-time forsyning af bygningsdele til montering
  • Udnyttelse af hele hallens højde med lagerenheder på 10,5 m

Download brochure


 
OK