Knorr Bremse - OPBEVARING AF SMÅDELE

Mange smådele lagret på lidt plads. Øget driftshastighed. Behovet for lageroverførsel er faldet. 65 % af alle dele forvaltes af Kardex Shuttle XP lagerautomater. Kvalitet og hurtig service.Knorr-Bremse Railway Vehicle Systems Hungary Ltd er verdens førende producent af bremsesystemer til tog og jernbane. Deres profesionelle bremsestyringssystemer bidrager til sikkerhed på veje og jernbaner.
Vækst i efterspørgsel og stadig større kundekrav førte til at virksomheden indviede en ny fabrik i Budapest i 2010. En stigning i produktionskapaciteten medførte også et stigende behov for opbevaring. For at få plads til fl ere dele besluttede Knorr-Bremse at udvide maskinparken med yderligere Shuttle XP lagerautomater, da fi rmaet er yderst tilfredse med både kvaliteten på lagerautomaterne, men også den service Kardex tilbyder. I dag har fi rmaet ialt 15 lagerautomater stående rundt omkring i produktionen.

Download brochure


 
OK