Elektronik

I stiller kravene. Vi kender svarene.

Højfølsomme elektronikkomponenter stiller helt specielle krav til lagersystemer og ordrehåndtering, som I så let som ingenting kan opfylde med vores lagerløsninger.

Drejer jeres forespørgsel sig om: moduler, komponenter eller halvfabrikata, mellem-, korttids- eller langtidsoplagring, automatiserede smådelslagere i forsyningskæden eller udleveringslagre, så har vi svarene på jeres spørgsmål. Vi tager højde for kemiske, fysiske og biologiske krav og forhold i semiconductor-industrien såvel som i elektronikforarbejdningen.

 

Procesoptimering

Fleksibilitet er essentielt i elektro- og elektronikindustrien: Antallet af produkter og deres kompleksitet stiger konstant, mens komponentstørrelsen til gengæld bliver mindre og mere vanskelig at håndtere. Time-to-market-situationen er derfor helt afgørende for, om man har succes eller ej. Hos Kardex går vi bevidst i gang på det centrale sted i jeres produktion: styringen af materialeflowet. Vores specialister hjælper med at gøre materialeflowet og dermed hele arbejdsgangen mere fleksibel, præcis og effektiv.
 

Klima og renlighed

Hos os har selv den mindste smule støv ikke en chance. Vi garanterer optimale betingelser for f.eks. smådelelageret i forhold til klima, renhed, ESD-beskyttelse og funktionalitet. Således er en ubegrænset lagertid ved en relativ fugtighed under 5 % og opfyldelsen af JEDEC-betingelserne inden for rækkevidde.
 

 

Hurtigere produktion, hurtigere levering

Tør atmosfære, kontrollerede temperaturer, renrumsceller eller en kombination af disse faktorer er alt sammen noget, vi kan levere. Vi sørger for, at jeres varer er hurtigt tilgængelige, og at forarbejdnings tiderne ved maskinerne altid kan overholdes.  
 

De vigtige spørgsmål

Takket være eksakt registrering, dokumentation og regulering af alle relevante processer og systemer er sporbarheden af varedistributionen i dit varelager garanteret med Kardex.
 

 

Software

Den bedste hardware er intet værd uden en dygtig og intelligent netværkssoftware, derfor bruger vi systematisk linkning af relevante interne processer for højere effektivitet, transparens og fleksibilitet.

 
OK