Medicin

Først i mål med Kardex-lagersystemer

Med Kardex logistik- og lagerløsninger vinder du frirum, som kan styrke din konkurrencemæssige position.

Danske Kardex referencer i medicinalbranchen:

  • Novo Nordisk
  • Cook Medical
  • H. Lundbeck
  • DAKO

 

Overordnet løsninger til medicinalbranchen:

  • Forbedret effektivitet for pluk og lagerhåndtering
  • Meget store pladsbesparelser for lageret og dermed frigivelse af gulvareal til andre formål
  • Høj sikkerhed for ikke at udføre omkostningsfulde fejlpluk
  • Bedre lagerstyring og kontrol samt sikkerhed for varelageret
  • Forbedret ergonomi og sikkerhed for operatørerne
  • Mulighed for ISO certificering af lagerautomater i renrum, Kardex lagerautomater til frost eller køl, som er kontrolleret med +/- 1 grads celsius

 

Stigende omkostningstryk, den fremadskridende globalisering og en streng sundhedspolitik er blot nogle af de udfordringer farma- og medicinalbranchen står overfor. Hvis man vil være i toppen, gælder det om at udnytte de nyeste teknologier optimalt og anvende eksisterende ressourcer bedst muligt. Og det bliver nødvendigt, når man tænker på det voksende patientantal verden over og den stigende efterspørgsel efter moderne behandlingsmetoder, der i høj grad betales privat.Mere kraft og styrke fra først til sidst

Vi hjælper dig med at skabe frirum ved hjælp af dynamik i de logistiske processer fra udvikling via produktion frem til distribuering fra varelageret. Når man arbejder med udvikling, produktion, ordreplukning og distribuering kræves derfor den højeste dynamik. Netop det kan logistikløsningerne fra Kardex bistå med. Vi hjælper med alt fra beholdningsstyring, emballeringsmateriale, containere og stoffer, til produktionsgenfinding og forvaltning af recepter, mens optimering og acceleration af arbejdsgangen står altid i forgrunden af vores arbejde.

 

Nye veje, nye muligheder

Også inden for sundhedsindustrien ændrer distribueringskanalerne sig, og de bevæger sig i stigende grad frem mod distributører og e-handel. Du kan drage fordel af vores omfattende erfaringer med produktions- og distribueringskoncepter og udnytte det potentiale, som her kan åbne sig for din virksomhed.

 

Sikkerhed i vigtige spørgsmål

Takket være nøje registrering, dokumentation og regulering af alle relevante processer og systemer er sporbarheden garanteret med Kardex-lagerautomater og ikke mindst Kardex-software, der indeholder adskillige moduler for medicinalbranchen.

 

Fleksibel og åben for alt

Vores lagerløsninger kan integreres i alle logistiksystemer. De kan bruges til effektivt pluklager, i produktionen eller som buffer i ekspeditionen. Kardex’ lagerforvaltningssoftware og pick-and-place-løsninger garanterer desuden en sikker lagring og udtagning af varer på varelageret.

 
OK