Kardex Remstar Horisontal Karrusel:

9 gode grunde for optimal ydeevne

Optimér din produktivitet og øg dit gennemløb, mens du reducerer pladsbehov og opnår mere synlighed på dit lager.

 

Effektivitet

 

Productivity

Med princippet „varer til manden“ bliver de ønskede varer transporteret til operatøren – hurtigt, direkte og pålideligt – uden nogen uproduktiv transport- og søgetid. Horisontal Karrusel vælger altid den korteste vej til adgangsåbningen. Integreret Pick-by-Light-teknologi viser operatøren, hvilke varer og hvor store kvantiteter der skal plukkes.

 

Plukkeeffektivitet

 

Picking performance

Simultan, uafhængig bevægelse af en Horisontal Karrusell station, muliggør et meget hurtigt overordnet system og høj plukkeeffektivitet. En operatør kan arbejde fra 200 til 400 postioner pr. station og time. Optiske skærme på maskinen og på plukkestationen giver mulighed for eng lagring- og plukkenøjagtighed på over 99%.

 

Batchpluk

 

Batch picking

Papirløs plukning er mulig, mens følgesedler og andre relevante dokumenter fortsat kan udskrives. Lagerstyringssystemet kombinerer flere ordrer i en plukbatch via PC kontrol, så operatøren kan plukke flere ordrer med reducerede bevægelser.

 

Høj nyttelast

 

High payloads

Kardex Remstar Horisontal Karrusel er ideel til lagring og pluk af små og mellemstore varer. Ydermere har den kapacitet til at lagre varer med op til en maksimal nyttelast på 54 ton. Bæreevnen vælges i overensstemmelse med anvendelsen.

 

Optimal pladsudnyttelse

 

Optimum space utilization

Varerne bliver opbevaret kompakt på begrænset plads, hvilket fjerner uproduktiv transport- og plukkeruter inde i lageret. Den egentlige plukkezone er så lille som 5 til 10 kvadratmeter.

 

Pålidelighed og kompakt design

 

Reliability and compact design

Fra udvikling, produktion til kundeservice: Horisontal Karrusel er en kompakt, pålidelige enhed med lav vedligeholdelse og med tæt på 100 % tilgængelighed – hvilket sikrer en konsekvent og langvarig driftssikkerhed.

 

Tilpasningsevne

 

Variability

For at opnå stort gennemløb på tidspunkter med spidsbelastning og imødegå sæsonmæssige krav til pluk, kan systemet deles ind i forskellige stationer med et tryk på en knap. En station med 4 horisontale lagerautomater kan betjenes af én person og kan på tidspunkter med spidsbelastning betjenes af flere operatører på samme tid.

 

Sikkerhed

 

Safety

Horisontale karruseller opfylder de højeste sikkerhedskrav: de lukkede systemerne er omgivet af et sikkerhedshegn, der forhindrer ulykker og beskytter mod uautoriseret adgang. Desuden er adgangsåbningen på stationens forside udstyret med sikkerhedsdøre, der åbner og lukker automatisk.

 

Fleksibelt

 

Flexibility

Horisontal Karrusel passer til en række forskellige applikationer og varer. Du kan vælge individuelle hylderafstande og tilpasse dem til de respektive varer, der skal opbevares. Selv voluminøse varer kan således opbevares effektivt.

Download brochure
 
OK