Towermat håndtering af tungt gods

Fleksibel lagring af forme og værktøj

Flexibility for special forms such as tools

Lagring af tunge og store forme og værktøjer er specielt krævende. Tunge og uhåndterlige dimensioner er udfordrende. Kardex Remstar tilbyde dynamiske og fleksible løsninger til alle særlige behov. Ved at tilpasse maskinene til godset som skal lagres, og de forhold hvor maskinen skal placeres giver løsningerne  fra Kardex Remstar markante fordele som effektivitet, pålidelighed og hastighed.  Løsningernes fleksibilitet og ydelse spiller en central rolle i optimering af den interne logistikproces.

Download brochure
 
OK