Forskellige valgmuligheder

Maksimal fleksibilitet til alle behov

Vertical Buffer Module serien har et stort udvalg af valgfri ekstraudstyr der giver den største fleksibilitet på lageret. Opbygningen i moduler gør, at komponenter i høj grad kan integreres før eller efter installationen. Det betyder at systemet kan konfigureres nøjagtigt så det overholder de forskellige behov.

 

Adgangsstationer

 

Various access openings and picking stations

Der er forskellige adgangsstationer og plukkestationer tilgængelige for Vertical Buffer Module. Der kan monteres op til fire stationer på bagsiden, forsiden eller bag på hver enhed. De forskellige typer adgangsstationer kan kombineres indbyrdes i alle enheder.

 

LED lyspointer

 

LED pointer

LED lyspointeren bruges til pålidelig identifikation af ud- og indlagringspositioner ved plukkestationerne. Det er en fast lyskilde med høj effekt, der sender et spotlight direkte ind i udlagrings-/indlagringsdelen på en kasse/bakke ved brug af et justerbart spejl. Den enkelte dels position kan vælges individuelt uden en forudgående kalibrering. Operatøren kan nemt identificere emnet, der skal udlagres, da det fremhæves specifikt af spotlightet.

 

Positionsvisning

 

Position indicator

Med positionsvisningen i displayet på kontrolpanelet kan operatøren identificere lagerpositionen i kassen/bakken. Lang og tidskrævende søgning efter det ønskede emne er ikke længere nødvendigt. Med positionsvisningen ledes operatøren hurtigt og præcist hen til rette sted.

 

LED-belysning

 

LED lighting

Den eksternt placerede LED-belysning i en overdækning over adgangsstationen gør opgaven lettere for operatøren, især under dårlige lysforhold. Lyset tændes og slukkes på brugerdisplayet.

 

Optiske statussignaler

 

Optical status signals

De optiske statussignaler hjælper operatøren under ordrepluk og indlagring af varer.  Lang og tidskrævende søgning er ikke længere nødvendigt. Med de optiske pluksignaler ledes operatøren hurtigt og præcist hen til rette sted.

 

Monteret stregkodescanner

 

Access openings

Der kan eventuelt monteres stregkodescanner på enheden. Kassens stregkode scannes automatisk, kassen bookes ind i enhedssoftwaren og indlagres.

 

Monteret RFID-læser

 

Fixed RFID scanner

Der kan vælges en RFID-læser i stedet for en monteret stregkodescanner. Den udfører samme funktioner som en monteret stregkodescanner.

 

ESD-udførelse

 

ESD version

Med ESD-beskyttelse beskyttes de indlagrede varer mod elektrostatisk udladning. Med ESD-versionen kræves der ESD-kompatible kasser/bakker på Vertical Buffer Module.

 

Brandsikring

 

Fire protection

Fås med dækplader med varmebestandig film og sprinklerhuller så kundernes brandsikringskrav overholdes. I området med forstærkninger kan der monteres rør med gasdyser, sprinklerrør til gas eller vandslukningsanlæg.

 

Blandet indlagring

 

Mixed storage

Det er muligt at blande, og kasser og bakker i forskellige størrelser (fx 600 x 400 mm, 640 x 440 mm eller 625 x 425 mm) kan indlagres i én enhed. Bakkernes anvendelige indvendige mål er på mindst 610 x 410 mm med en højde på mellem 40 og 75 mm. De transporterer indlagringskasser, papkasser eller små dele.

 

Automatisk højdedetektion

 

Automatic height detection

På alle adgangsstationer er der som standard monteret et ekstra højdekontrolsystem. Varer i op til fire forskellige højder kan lagres og styres.

 

Sikkerhedsafstand

 

Clearance control

Med denne mulighed beskyttes skrøbelige og værdifulde emner og risikoen for sammenstød minimeres. I midtergangen overvåger vertikale fotocelleanlæg enhver overskydende kasse, der er for høj. Hvis der opstår en fejl, hvor maskinen ikke begynder at køre eller kørslen afbrydes, sendes der en fejlmeddelelse.

 

Kvitteringsknap

 

Confirmation button

Der kan eventuelt anvendes en eksternt placeret kvitteringsknap til plukkestationen. Operatøren kan bruge knappen til at bekræfte indlagring eller udlagring. Kvitteringsknappen er integreret i adgangsstationen/plukkestationen.

 

RFID-læser til registrering af operatør

 

RFID scanner for user login

I konsollen på operatørens styrepult er der integreret en valgfri RFID-læser til registrering af operatør ved brug af chip.

 

Ekstra stikkontakter og grænseflader

 

Extra socket and interfaces

Ved plukkestationen kan der eventuelt gøres brug af en eksternt placeret stikkontakt og forskellige grænseflader (2 x USB, 1 x Ethernet).

Download brochure
 
OK