Effektiv og præcis ordrepluk

Hovedpunkter ved håndtering af lavfrekvente dele

For at opnå en effektiv håndtering af lavfrekvente varer er det vigtigt, at der er hurtig adgang til varerne, og at den nødvendige lagervolumen til et bredt sortiment er så lav som muligt. Kardex Remstar har den rigtige løsning, da Kardex Remstar LR 35 med sin høje plukkeydelse gør den til den ideelle løsning til meget tæt lagring og udlagring af varer med lav omsætningsfrekvens.

 

Kardex Remstar LR 35 er især ideel til mellemstore virksomheder og grossister med omfattende 24-timers service og dag til dag levering, da den høje plukkeydelse på op til 500 ordrelinjer per plukkestation og time minimerer behandlingstiden af det brede sortiment af lavfrekvente dele på lageret. Endvidere forkortes ventetiden, og gåafstanden minimeres for operatøren med direkte levering af delene til arbejdsstationen, og samtidig er der brug for mindre personale. Ydelsen stiger yderligere, når ordrerne behandles ved brug af batch-plukkemetoden.

 

Ind- og udlagring af lavfrekvente dele styres på effektiv vis ved hjælp af dette innovative system samtidig med at der spares ressourcer.

Overblik over fordelene
  • Væsentlig forbedring af ordreplukkeydelsen
  • Fejlfri ordrepluk
  • Optimal udlagring af lavfrekvente dele
  • Meget tæt lagring
  • Høj energieffektivitet
  • Mindre personale påkrævet, reducerede omkostninger
  • Kortere afstande for personalet
  • Fleksible dimensioner på enheder
  • Mindre lagerplads påkrævet
Download brochure
 
OK